Telefonický kontakt: 00421 – (0)54 – 474 23 23
Recepcia: +421 – 948 681 682
Bardejovské kúpele 63 | 085 01 Bardejov Mapa
            
<span>História Augustinea</span>

História Augustinea

V roku 1924 valné zhromaždenie Diecézneho kňazského penzijného a podporného spolku za predsedníctva J.E. biskupa Dr. Augustína Fischera – Colbrieho poverilo správcu Bardejovskej farnosti Gejzu Žebrackého zriadením kňazskej zotavovne v Bardejovských Kúpeľoch. Až 12. 12. 1931 bola uzatvorená kúpno-predajná zmluva na odkúpenie objektu „Vila Kaczvinsky“.

Slávnostné otvorenie a posvätenie kňazského domova Augustineum sa uskutočnilo 6. 7. 1932 za účasti J.E. biskupa Jozefa Čárskeho. Na budove bola osadená pamätná tabuľa s textom: „Tento dom, predtým nazývaný Vila Kaczvinsky, teraz na pamiatku zbožnosti biskupa Dr. Augustína Fischera – Colbrieho nazvaná Augustineum, bola odovzdaná do užívania za pontifikátu pápeža Pia XI., za pôsobenia biskupa Jozefa Čárskeho a z bratskej štedrosti kňazstva Košickej diecézy a usilovnou prácou Gejzu Žebráckeho, kanonika a bardejovského farára roku Pána 1932“.

Po tzv. „Víťaznom Februári“ 1948 na základe zákona č. 125/48 Zb. bol Kňazský domov Augustineum 6. 1. 1950 zoštátnený. Vtom istom roku 1950 bol dočasne pridelený pravoslávnej cirkvi. V neskoršom období prešlo pod správu riaditeľstva Bardejovských Kúpeľov, ktoré si v objekte Augustinea zriadilo sídlo. Objekt prešiel viacerými stavebnými úpravami.

Na základe zákona č. 282 z roku 1993 o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam (§4, odst. 2, písm. c), bolo Augustineum v roku 1995 prinavrátené do majetku Košickej arcidiecézy.

 

Žiadosť o rezerváciu

V žiadosti o rezerváciu uveďte Vašu predstavu o izbe, počet osôb a všetky otázky ktoré Vás zaujímajú.